Privatlivsmeddelelse

Denne persondatameddelelse er opdateret den 1. maj 2020.

1
.

Om denne privatlivsmeddelelse

Når du benytter tv-og streamingtjenesten YouTv, indsamler og behandler YouTv som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.Denne persondatameddelelse omfatter følgende variationer af produktet YouTv: Smart TV, YouTv App til mobil og tablet, samt www.YouTv.dk på web.I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene om vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

2
.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

YouTv er en del af Nuuday A/S, CVR-nr. 40075291, Teglholmsgade 1 0900 2450 København SV.

Det er Nuuday, som er ”dataansvarlig” for dine personoplysninger. Det vil sige, at det er os der afgør, hvilke formål personoplysningerne bliver indsamlet og viderebehandlet til.

Du kan altid kontakte os med spørgsmål til persondatameddelelsen eller om behandling af dine personoplysninger i øvrigt her

YouTV har gennem Nuuday en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Du kan kontakte vores DPO via: dpo@tdc.dk

3
.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og hvor har vi dem fra?

Vi kan komme til at behandle personoplysninger om dig på 2 forskellige måder:

• Når du selv giver os oplysningerne eller når vi selv genererer oplysningerne

• Når vi får oplysningerne fra en anden virksomhed, myndighed eller organisation (3. part)

3.1 Oplysninger du selv giver os eller som vi selv genererer automatisk

Hvis du tilmelder dig eller bruger tv og streamingtjenesten YouTv, kommunikerer med os eller bruger vores hjemmeside, behandler vi de personoplysninger, som du selv giver os i den forbindelse og oplysninger, som vi får fra de cookies, som hjemmesiden sætter hos dig. Det kan blandt andet være:

Navn, e-mailadresse og ip-adresse. Hvis der er personoplysninger i det du sender til os, behandler vi også disse informationer.

Når du registreres som kunde, behandler vi dine kreditkortoplysninger og betalingsoplysninger, herunder oplysninger om restancer. Vi behandler din adgangskode, og genererer desuden et internt kundenummer og et internt household ID og registrerer oplysninger om dit kundeforhold, f.eks. din fornyelsesdato og oplysninger om dit forbrug af film og serier via YouTv-tjenester og tilmeldte services. Vi behandler også oplysninger om, gennem hvilken internetudbyder du tilgår YouTv.

På baggrund af din ip-adresse registrerer vi desuden lokationsdata, for at kunne sikre, at tjenesten kun bruges i de lande, hvor vi har rettigheder til at vise indholdet, samt MAC-adressen på det udstyr, du bruger til tilgå tjenesten.

3.2 Oplysninger vi får fra 3. parter

YouTv modtager ikke personoplysninger om dig fra 3. parter.

4
.

Hvilke formål behandler vi dine personoplysninger til

4.1 Levering af produkter og services

YouTv behandler dine personoplysninger for at kunne levere vores services til dig.

Vi behandler i den forbindelse også dine personoplysninger, når vi kommunikerer med dig om levering og drift af vores produkter og tjenester, f.eks. i forbindelse med support eller udsendelse af servicemeddelelser, der knytter sig til dit abonnement.

4.2 Betaling og inddrivelse

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med dine betalinger. Disse oplysninger behandles også, hvis det er nødvendigt at inddrive gæld fra dig. YouTv videregiver i den forbindelse også oplysningerne til 3. parter, som hjælper os med at inddrive restancer.

Inden vi opretter dig som kunde, behandler vi dine oplysninger for at undersøge, om du eventuelt tidligere har overtrådt vores vilkår. Ved tidligere overtrædelser vil levering af produkter eller services først kunne ske efter en manuel behandling af dit kundeforhold.

4.3 Support

Vi behandler også dine personoplysninger i forbindelse med support. Når du kontakter os med henblik på support, behandler vi dine personoplysninger for at kunne identificere dig, for at kunne hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål samt til efterfølgende dokumentation af supporten.

4.4 Optimering, fejlsøgning og fejlretning

Det kan også ske, at vi benytter dine personoplysninger i forbindelse med fejlsøgninger og fejlretninger, hvor det kan være nødvendigt f.eks. at måle performance, som ikke fungerer optimalt eller finde frem til en specifik lokation, hvor det nødvendigt at fejlsøge og fejlrette.

4.5 Sikkerhed og for at hindre misbrug

I visse tilfælde kan det være nødvendigt, at vi behandler dine personoplysninger af sikkerhedsmæssige årsager for at forebygge eller stoppe misbrug eller svig. eller uautoriseret adgang til vores service.

4.6 Lovgivningsmæssige forpligtelser

Lovgivningen pålægger os i flere tilfælde at behandle dine personoplysninger og videregive dem til myndighederne til brug for deres efterforskning af strafbare forhold. Vi videregiver i disse tilfælde naturligvis kun oplysninger til myndigheder, når en domstol har pålagt os at gøre det.

4.7 Intern træning og oplæring

Vi behandler dine personoplysninger til intern træning og oplæring af medarbejdere, f.eks. i forbindelse med henvendelser til vores kundesupport.

4.8 Optimering af vores hjemmesider

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med dine besøg på vores hjemmesider, hvor vi fører statistik over brugen af hjemmesiden for at kunne tilpasse siden til din enhed og vise dig indholdet på den mest hensigtsmæssige måde.

4.9 Anbefalinger

Vi behandler oplysninger om dit forbrug af film og serier via YouTv-tjenester til at kunne give dig personlige anbefalinger af TV, film, serier og andre udsendelser, som vi gerne vil anbefale dig.

4.10 Markedsføring

YouTv behandler dine personoplysninger til at kunne målrette markedsføringen af vores produkter og tjenester overfor dig via vores egne hjemmesider, andres hjemmesider og i forbindelse med direkte markedsføring.  

4.10 Statistik og analyse

Vi behandler dine personoplysninger for at lave interne statistikker og analyser i på tværs af Nuuday.

Statistikkerne bruger vi bl.a. til at vurdere trends i markedet, lave operationelle performancerapporteringer, give mulighed for at målrette kundeoplevelsen, optimere vores interne processer og systemer og optimere vores brug af økonomiske midler.

Vi foretager ikke automatiske profileringer og afgørelser på baggrund af personoplysninger.

5
.

Hvilket retsgrundlag bruger vi til at behandle dine personoplysninger?

5.1 For at kunne opfylde en kontrakt, som du er part i

YouTv behandler i langt de fleste tilfælde dine personoplysninger for at kunne levere et produkt eller en tjeneste til dig.

Behandlingen sker i disse tilfælde med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, som tillader behandling af personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i.

5.2 Samtykke

Nogle behandlinger foregår, efter at du selv udtrykkeligt har givet os lov til det. Det gælder f.eks. når du giver os et markedsføringssamtykke, deltager i vores undersøgelse, eller hvis vi skulle bede dig om lov om at offentliggøre et billede af dig.

Behandlingen sker i disse tilfælde med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, som tillader behandling af personoplysninger, hvis den registrerede har givet samtykke til det specifikke formål med behandlingen.

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det betyder, at vi fremadrettet ikke må behandle dine personoplysninger på baggrund af samtykket. Kontakt vores support, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

5.3 Lovmæssig forpligtelse

Som nævnt under pkt. 4.6 er YouTv lovgivningsmæssigt pålagt at behandle visse personoplysninger om brugerne af vores tjenester. Det drejer sig bl.a. om oplysninger, YouTv er forpligtet til logge i medfør af ”logningsbekendtgørelsen” og behandlinger, som sker i medfør af kravene i bogføringsloven.

Behandlingen sker i disse tilfælde med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, som tillader behandling af personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

5.4 Interesseafvejningsreglen

Når vi ikke behandler dine personoplysninger på grund af en kontrakt, samtykke eller retlige forpligtelser, som vi er blevet pålagt, behandler vi, hvis vi har en legitim interesse, dine personoplysninger efter en interesseafvejning, hvor vi opvejer vores formål i at behandle personoplysningerne mod hensynet til dit privatliv.

Vi bruger bl.a. interesseafvejningen, når vi behandler dine personoplysninger til statistik og analyse, intern træning og oplæring, visse behandlinger i forbindelse med support, optimering af hjemmesider, personlige anbefalinger og markedsføringsaktiviteter.  

Behandlingen sker i disse tilfælde med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

6
.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

For at kunne levere vores tjeneste til dig, videregiver vi ganske få af dine personoplysninger.

Vi videregiver nogle af dine personoplysninger til udvalgte teknologivirksomheder.

Dette sker, for at vi kan sikre, at YouTvs tjenester fungerer upåklageligt. Videregivelsen sker med henblik på fejlretning og tildeling af rettigheder for det ønskede indhold til hver enkel YouTv-kunde.

Det er desuden et lovgivningsmæssigt krav, at vi videregiver personoplysninger til en rettighedsorganisation for at imødekomme krav fra rettighedsindehaverne.

Think Analytics: USA

Google Analytics: USA

Google tag manager, Segments eller Tealium: USA

Facebook, Instagram: USA

Google Display: USA

Mixpanel: USA

Persondata YouTv :  Frankfurt, Dublin og Amsterdam

Agillic: inden for EU

Conviva: USA

Zendesk: servere i Frankfurt (har dog hovedsæde i USA)

YouTv-appen: udviklet DK

Amazon Web Services: Frankfurt, Dublin

MPP Global: Engelsk firma, men servere i Amsterdam

Business Intelligence, intern data analyse afdeling Nuuday (Copenhagen), data ligger i Amsterdam, Azure (system).

YouTv kan videregive dine personoplysninger til andre virksomheder, myndigheder eller organisationer i følgende andre tilfælde:

• Hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne.

• Af juridiske årsager: For at kunne overholde lovgivning, anden regulering, retslige processer eller for at efterkomme berettigede anmodninger fra offentlige myndigheder.

• For at kunne håndhæve vores vilkår til den enkelte service, herunder når vi skal undersøge potentielle overtrædelser.

• For at kunne opdage, forhindre eller på anden måde adressere svig, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

• For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på YouTvs ejendom, vores brugere eller offentligheden, som krævet i lovgivningen eller som i øvrigt er tilladt.

• Hvis vi beslutter at sælge, købe, fusionere eller på anden vis omorganisere vores forretning, kan vi dele dine personoplysninger med potentielle eller faktiske købere, sælgere eller partnere og deres rådgivere.

• Hvis vi efter en interesseafvejning i øvrigt er kommet frem til, at vi har en berettiget interesse i at gøre det, og denne interesse står mål med hensynet til dit privatliv.

Det kan være, at en partner eller underleverandør har dele af deres produkter eller services i et land uden for EU (et tredjeland), og at dine personoplysninger derfor sendes ud af EU.

Nuuday benytter i forbindelse med overførsel af personoplysninger de relevante retsgrundlag i artikel 44-49 i GDPR. I de tilfælde, hvor der foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 45, stk. 1.

I de tilfælde, hvor der ikke foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c.

Når en overførsel er hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c, så sikrer Nuuday, at overførslen er vurderet i henhold til EDPB’s vejledning 01/2020 om supplerende foranstaltninger, så der sikres effektive supplerende foranstaltninger i den situation, at en Standard Contractual Clause ikke i sig selv sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

7
.

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger?

Vi ønsker ikke at gemme dine personoplysninger længere end nødvendigt. Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter eller services til dig, så længe det er nødvendigt for at kunne imødegå fx klage- eller retssager, eller så længe det kræves af anden lovgivning. Vi gemmer også dine oplysninger i 13 måneder, efter du har opsagt en eventuel aftale med os, så vi kan genoprette din service, hvis du ønsker det, eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi har behandlet dine personoplysninger, mens du var kunde hos os.

Vi sikrer, at den fastsatte datalagringstid (den periode, vi gemmer dine oplysninger), også gælder for vores underleverandører. De gemmer ikke dine oplysninger længere, end vi gør.

8
.

Sikkerhed

For at sikre at behandlingen af dine personoplysninger sker på en sikker måde, har vi implementeret et styringssystem for informationssikkerhed, der er baseret på best practice ISO27001 og Forsikring & Pension-standarden. Dette system omfatter styring, processer og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller, der sikrer, at vores it-miljø er sikkert, både fra et fortroligheds-, integritets- og tilgængelighedsperspektiv.

Vi lægger også særlig vægt på de systemer og applikationer, der behandler dine personoplysninger. For hvert af disse systemer har vi særlige sikkerhedskrav og -kontroller.

Sikkerhedskravene og -kontrollerne gælder både hos os og hos vores underleverandører, så hele serviceforsyningskæden er sikret. Vi udfører revisioner og sikkerhedskontroller, fx sårbarheds- og penetrationstests, både på vores egne systemer og på systemer, der drives af vores underleverandører.

Nogle af vores services er også sikkerhedscertificeret og underlagt eksterne ISAE-revisioner.

De it-miljøer, systemer og applikationer, vi bruger til at levere kundeservice og produkter samt til opbevaring eller behandling af personoplysninger, er vurderet og designet, så de er så sikre som muligt.

9
.

Dine rettigheder

YouTv respekterer dine rettigheder, og de personoplysninger, du giver os, er dine.

Du har ret til at få adgang til at korrigere, eksportere og frabede dig behandlingen af dine personoplysninger.

Folk har forskellige behov for at beskytte deres personoplysninger. Vi gør os umage med at gøre det tydeligt, hvilke personoplysninger vi og vores partnere indsamler, så du har god mulighed for at benytte dig af dine rettigheder.

9.1. Oplysningspligt

Du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, i forbindelse med dine abonnementer og dine services. Informationen finder du i denne persondatameddelelse.

9.2. Ret til indsigt

Du ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. For at beskytte dine personoplysninger skal vi have din identitet bekræftet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til dine oplysninger.

9.3. Ret til at korrigere

YouTv sikrer, at dine personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan rette oplysningerne.

Vi har dog ret til at afvise din anmodning, hvis den er ubegrundet, eller hvis vi gentagne gange modtager ens anmodninger fra dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at pålægge et administrationsgebyr. Vi forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den er formålsløs.

Du kan bede om at få rettet dine personoplysninger ved at kontakte vores Kundesupport. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine personoplysninger er blevet rettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

9.4. Ret til sletning

YouTv har en slettepolitik for at sikre, at ingen personoplysninger gemmes længere end nødvendigt. Herudover kan du selv bede om at få slettet personoplysninger om dig.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan bede om at få slettet dine personoplysninger ved at kontakte vores Kundesupport. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet slettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

9.5. Ret til dataportabilitet

Du har også ret til – i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format – at modtage dine personoplysninger, når du selv har givet oplysningerne til os. Du kan også få overført oplysningerne til en anden leverandør. Denne ret kaldes for dataportabilitet, og gælder når:

• du har givet dit samtykke til behandlingen, eller når behandlingen sker på baggrund af en kontrakt, og

• behandlingen foretages automatisk (elektronisk).

9.6. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker på baggrund af en interesseafvejning af vores og dine formål og hensyn.

Hvis indsigelsen er berettiget, vil vi begrænse behandlingen, som beskrevet nedenfor.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Gør du indsigelse mod denne behandling må vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

9.7. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

9.8. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Tilsynsmyndigheden kan være Datatilsynet eller Erhvervsstyrelsen afhængigt af, hvilke typer personoplysninger, der er tale om.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk og Erhvervsstyrelsens kontaktoplysninger på www.erst.dk.

10
.

Ændringer i persondatameddelelsen

Vi gennemgår løbende persondatameddelelsen og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af personoplysninger. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her, og væsentlige ændringer meddeles også direkte til de registrerede.